OmI mitt arbete som bildkonstnär försöker jag inte samla mig inom ett material eller en genre. Jag vill röra mig fritt mellan tekniker och uttryck. Det ger mig möjlighet att precisera mig.

Varje material har sin klang och sin berättelserytm. Ett material kan inte ersättas av något annat utan att förlusterna blir för stora. Rätt material arbetar aktivt tillsammans med uttryck och innehåll.


Det centrala i min konst är människan, tiden, upprepningar och mönster, mötet mellan det olika, gränsöverskridanden, vårt ansvar och vad vi gör av vår frihet.


Min konst rör sig mellan det föreställande och det abstrakta, nästan alltid med ett konkret innehåll. Varje del är oftast i sig, eller blir under arbetets gång, en symbol för något mer. Mina verk innehåller därigenom lager av innehåll på flera plan.


Processen ser oftast ut så att jag påbörjar ett verk genom att jobba mycket i huvudet. Tänka, vila, vänta på lösningar, tänka vila osv. Jag känner efter hand en sorts tillit till att en idé utvecklas och samlar ihop sig. Allt blir sedan inte av i verkligheten, somligt kommer att bli något efter flera år. Annat tränger på och måste ta form ganska snart.

 

Konsten ger mig möjlighet att få ta saker på allvar, men bejakar lika mycket lekfullheten.

Den tillåter att jag fördjupar mig i det lilla och kanske till synes obetydliga, men ger också möjlighet att närma mig de stora och avgörande frågorna.

 

Konsten i sin tur kräver från min sida ärlighet, mod att blottlägga och ansvar.


Det unika med oss människor är just konsten. Så ser jag det.

Vårt behov av att uttrycka oss genom konst. Vår förmåga att ifrågasätta och bearbeta genom konsten. Vår njutning av att betrakta och uppleva konst.

Den har ingen direkt praktisk nytta, men är på flera sätt livsavgörande.

Konst i alla dess former.

Copyright © All Rights Reserved