Om

Artist Statement

 

Konsten har en förmåga att fånga det som är essensen av det väsentliga. Om den är ärlig.

Konsten rör sig fritt, gränslöst, oberoende. När den är modig.


Den har ingen direkt praktisk nytta, men är på flera sätt livsavgörande.


Konsten tillhör de grundläggande byggstenarna i ett mänskligt samhälle.

Konst i alla dess former.


Mitt eget konstnärliga arbete ger mig möjlighet att få ta saker på allvar, men bejakar lika mycket lekfullheten.


Den tillåter att jag fördjupar mig i det lilla och kanske till synes obetydliga, men ger också möjlighet att närma mig de stora och avgörande frågorna.


Konsten i sin tur kräver då från min sida ärlighet, mod att blottlägga och ansvar.


Min konst rör sig mellan det föreställande och det abstrakta, nästan alltid med ett konkret innehåll. Varje del är oftast i sig, eller blir under arbetets gång, en symbol för något mer. Mina verk innehåller därigenom lager av innehåll, oftast på flera plan.


Jag röra mig fritt mellan tekniker och uttryck. Det ger mig möjlighet att precisera.


Varje material har sin klang och sin berättelserytm. Ett material kan inte ersättas av något annat utan att förlusterna blir för stora. Rätt material arbetar aktivt tillsammans med uttryck och innehåll.


Det centrala i min konst är människan, tiden, upprepningar och mönster, mötet mellan det olika, gränsöverskridanden, vårt ansvar och vad vi gör av vår frihet.