Pelarna

Pelarna

Ett verk som ställdes ut i den här formen på Galleri 1&2 i Uppsala, oktober 2021

De fyra pelarna representerar olika perspektiv på vad det är att vara människa. Varje konstnär har haft huvudansvar för en av pelarna. Tillsammans, i rummet, visar verket mänskliga olikheter i samspel.