Den mänskliga faktorn
Dagboksbal_robot
DMF_arbete_robotar

DET ÄR JAG SOM ÄR DEN MÄNSKLIGA FAKTORN 


Två utställningar som väcker frågor om de mänskliga kvaliteternas plats i en alltmer digitaliserad och teknikdominerad omvärld.


Projektet startade hösten 2019 som en oro över teknikens påverkan på människors liv och övergick alltmer till en hyllning av de kvaliteter som är genuint och unikt mänskliga. Ledord har varit förändring, flexibilitet, osäkerhet, nyfikenhet, gemenskap och öppenhet. Konstnärerna träffades en gång i veckan under två års tid och arbetade utan övergripande plan. Varje nytt steg bestämdes efterhand och i relation till den mänskliga faktorn.


Begreppet den mänskliga faktorn saknar på svenska en värderande innebörd men tolkas oftast negativt. Tekniska misstag förklaras och ursäktas med den mänskliga faktorn. I många fall är det också den mänskliga faktorn som räddar situationer där tekniken går fel. Om det talas det mer sällan.


I utställningarna visar konstnärerna att mänskliga misstag är en del av det unika, vackra och oersättliga i att vara människa. Misstag är nödvändiga för allt nyskapande och den mänskliga faktorn är en resurs.Den första utställningen på Galleri 1&2, Uppsala Konstnärsklubb UKK, hösten 2021 bestod av fyra verk:


Gestalter är ett rum fullt av bilder, filmer och skulpturer, som visar det komplexa med

att vara människa i ett sammanhang.


Kuben består av etthundra kvadratiska bilder som visar anpassning, lyhördhet och överraskning.


Pelarna representerar fyra olika aspekter av att vara människa här och nu.


Katalogen visar balansen mellan gemensamt och individuellt i text och bild.Medverkande konstnärer:

Ylva Dahlman

Eva Douhan Lundqvist

Eva Jonasson

Ingrid Orlowski

För att se mer från utställningen i Uppsala, klicka på rubrikerna nedan.

Från utställningen i Enköping, februari 2022.