Gestalter

Gestalter

Ett verk som ställdes ut i den här formen på Galleri 1&2 i Uppsala, oktober 2021

Verket består av ett sjuttiotal bilder, filmer och skulpturer. De är alla gestaltningar av begrepp och känslor, som förknippas med att vara människa.

Tillsammans bildar delarna en bild av det komplexa med att vara människa i ett sammanhang.